Irena Ristić
(1970, Beograd)


Pozorišni reditelj, edukant psihodrame

Irena Ristić je završila studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Fakultetu dramskih umetnosti na Katedri za pozorišnu režiju 1992. godine.Trenutno je na poslediplomskim studijama na Filozofskom fakultetu, Katedra za psihologiju. Pored toga, u okviru psihodramske psihoterapijske edukacije koju organizije Jugoslovenska psihodramska asocijacija - YUPA, stekla je Sertifikat 1.stepena.

Irena Ristić je član Saveza Dramskih Umetnika Srbije, YUPA-e i član Upravnog odbora Dečjeg kulturnog centra.
Irena Ristić je do sada radila u više pozorišta kao reditelj (Beogradsko dramsko pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište, Narodno pozorište, Narodno pozorište Republike Srpske, Malo pozorište "Duško Radović", Cinema REX - Koprodukcija B 92 i PPP FEST i dr).

Rad sa mladima, kao pedagog, Irena Ristić je ostvarila u Baletskoj školi "Lujo Davičo" gde je radila kao nastavnik glume (1992. - 1994). Na Akademiji Umetnosti BK bila je stručni saradnik – asistent na katedri za glumu (1996.-1998.).

Irena Ristić je učestvovala na više treninga, seminara i naučnih skupova: Treći Svetski kongres psihoterapije u Becu 2002, Edukativni psihodramski treninzi u okviru YUPA-e - Susie Taylor UK, Oded Nave (Izrael); Međunarodna psihodramska konferencija (YUPA i International Aid Network) 2001, Igalo, Crna Gora; III, IV i V naucni skup-Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet u Beogradu (1999-2001).
Irena Ristić je bila i član jugoslovenske delegacije u kampovima Childen International Summer Villages u Švedskoj i Danskoj (1990. i 1991.).

U okviru svojih aktivnosti u nevladinom sektoru, Irena Ristić je bila koordinator i učesnik u realizaciji više neprofitnih projekata i programa u Dečjem kulturnom centru "Prijatelji dece Srbije", uz podršku UNICEF- a.
Kao saradnik Susret-a, u saradnji sa organizacijom ORCA režira filma "BADI" – priča o deci i mladima izbeglicama i njihovom psu ljubimcu. Kao član tima vodi radionice koje za različite ciljne grupe organizuje Udruženje građana Susret.