Ivana Slavković
(1974. Beograd)

Osnivač Susreta
Diplomirani specijalni pedagog Psihodramski psihoterapeut
Porodični
savetnik
 

1998. godine diplomirala je na Defektološkom fakultetu i stekla zvanje: Diplomirani specijalni pedagog za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremecajima u društvenom ponašanju.

U okviru Udruženja psihodramskih terapeuta Jugoslavije, a u skladu sa kriterijumima Federacije evropskih psihodramskih trening organizacija (FEPTO) završila je psihodramsku edukaciju i 2000. godine stekla zvanje Psihodramskog psihoterapeuta. (workshops: S.Taylor (UK), Oded Nave (Israel), P.Heyvort (UK), M.Gasso (Italy), A.Weinberg (Austria). Jugoslovenski sertifikat za psihoterapiji stekla je 2002.godine. Evropski sertifikat za psihoterapiju i status trenera psihodrame ostvarila je 2005.godine.

U toku 2000. i 2001. godine završila je dvogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične terapije i stekla zvanje Porodičnog savetnika u organizaciji IMZ-a i u tom periodu pod supervizijom i koterapijski radi sa porodicama u okviru Odseka za brak i porodicu
IMZ-a.

Od 1999. do 2002. godine radila je u Institutu za mentalno zdravlje u Odseku za brak i porodicu i kao član multidisciplinarnog tima bila je angažovana na poslovima procene roditeljske podobnosti, porodične terapije i savetovanja dece i mladih iz disfunkcionalnih porodica. U ovom periodu završila je šestomesečnu Edukaciju za stručnjake timova za zaštitu dece i mladih od zlostavljanja i zanemarivanja u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje (IMZ), pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Postala je član multidisciplinarnog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja osnovanog pri IMZ-u angažovana na poslovima procene rizika od zlostavljanja i zanemarivanja, predlogu mera i terapije. U okviru ovog programa pohađala je seminare i workshop-ove (elementi art terapije) iz oblasti rada sa decom žrtvama zlostavljanja (organizatori ADMIRA, Holandija; IMZ i UNICEF).

Tokom 2001. godine bila je angažovana na UNICEF-ovom programu za omladinu.

Tokom 2002. godine vodi psihodramsku terapijsku grupu u trajanju od šest meseci u saradnji sa IAN-om, Beograd (International Aid Network). Iste godine godine angažovana je u internacionalnoj nevladinoj organizaciji NDI na poslovima koordinatorke programa za saradnju sa nevladinim organizacijama i građanskog organizovanja i participacije.

Kontinuirano vodi terapijsko-edukativnu, dugoročnu psihodramsku grupu. Od 2004. godine Ivana Slavković je saradnica domaće nevladine organizacije Autonomni ženski centar na programu Razvijanja dobrih praksi u oblasti nasija u porodici i aktivno sarađuje sa Centrima za socijalni rad i policijom u 16 beogradskih opština na razvijanju procedura i postupaka za efikasnu zaštitu žrtava porodičnog nasilja. U okviru ovog rada učestvuje kao trener u edukativnim seminarima za Centre za socijalni rad, i policiju širom Srbije.

Osnivač je NVO Udruženje građana Susret, učestvuje u kreiranju i vodjenju svih programa namenjenih deci i mladima.

Radovi

Koautor knjige: Psihoterapije, poglavlje Psihodrama (Zavod za udžebenike i nastavna dela, 2000. godine, urednik Dušan Stojnov; rad “Upotreba psihodramskih tehnika u radu sa decom bez roditeljskog staranja” (objavljen je u austrijsko-nemačkom časopisu za psihodramu i sociodramu “Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie";

Kongresi

Međunarodna psihodramska konferencija, Igalo 2001; rad: "Psihodramski grupni rad sa decom bez roditeljskog staranja"

Treći svetski kongres psihoterapije (WCP), rad: "Upotreba psihodrame u radu sa traumatizovanih adolescentima " Beč 2002

15 kongres IAGP (International Association of Group Psychotherapists) u okviru Psychodrama State of the Art – Ongoing Symposium, rad: "Psihosocijalna podrška izbelgim i raseljenim mladima i mladima bez roditeljskog staranja", 2003