Projekat u saradnji

Susret dečja radionica BEMUS-a 2003. i  2004.

 


Susret dečja radionica BEMUS-a 2003.

Gde
Projekat je realizovan u saradnja sa BEMUS 2003, JUGOKONCERT, oš „M.Petrović Alas“; Pedagoški muzej, Umetnički Paviljon „Cvjeta Zuzoric“, REX – B92.

Kada
Godina2003.

Kontekst
Jedan od inicijalnih motiva  za kreiranje projekta Susret DEČJA RADIONICA BEMUS
-a 2003. bila je vezana za fenomen i važnost kreativnog slušanja koje je fundamentalno za muziku kao što je i za jezik. Takodje, tu se otvaralo i pitanje festivala kao komunikacije, kao i tragova koje sam festival svojim odvijanjem ostavlja u individualnom i kolektivnom iskustvu.

Aktivnosti
DEČJA RADIONICA BEMUSa 2003 odvijala se u maloj grupi dece uzrasta 10  -  12 godina, učenika beogradske osnovne škole «Mihailo Petrović Alas». Kroz kreativni  rad, učesnici radionice su ostvarivali svoje odgovore na aktivno slušanje izbora festivalskih koncerata. Tako je nastajao performans koji je sam za sebe nosio kombinaciju «uhvaćenih» poruka festivala  i novih kreativnih ishodišta mladih stvaraoca, nastalih kao rezultat specifičnog iščitavanja tih poruka. Učesnici su pokretom, verbalizacijom, slikom i zvukom odreagovali na ono što je slušana muzika u njima pokrenula. PublikaOtovrene radionice - performensa, i sama aktivna,  bila je tako suočena sa kreacijom na dva nivoa: mogla je da oseti ukus Festivala, ali i nove osećajnosti  koju su stvorili učesnici  DEČJE RADIONICE. BEMUSa.

Drugu vrstu hronike nam je doneo Film koji je sniman u toku posete i slušanja koncerata, sa asocijacijama koje su učesnici projekta - slušaoci prepoznavali, a kamera zabeležila.

 

Autor projekta
Biljana Slavković

Saradnici na projektu
Ljubica Perović i Irena Ristić

 


Susret dečja radionica BEMUS-a 2004.

Gde
Projekat realizovan u saradnja sa BEMUS 2004, JUGOKONCERT, oš „M.Petrović Alas“; opština Stari Grad, Umetnički Paviljon „Cvjeta Zuzoric“, Studio „Peerage MP“.

Kada
Godina 2004.

Kontekst
Ishodište kreativnog istraživanja u toku trajanja BEMUSa 2003. godine  donelo je nova iskustva i otkrića, kako za decu učesnike ovog projekta, tako i za publiku. Kao jedan od željenih dometa ovakvog rada sa mladima je kontinuitet. Zbog toga je  u okviru festivala 2004. godione ista grupa dece učestvovala u DEČJOJ RADIONICI BEMUSa.  Članovi radionice su već bili dovoljno senzibilisani i naviknuti na rad u grupi, koja je nosila iskušenja i bogatstva i imala kapacitet otkrića - slična onim otkrićima koje imamo kao izvodjač ili slušalac u Susretu sa umetničkom muzikom.

 

Aktivnosti

  • Snimanje audio materijala – evociranje iskustva i znanja iz radionice 2003. godine; Aktivno slušanje svakog pojedinačnog koncerta

  • Performens - Otvorena radionica. (Oktobar 16, 2004 – Paviljon „Cvjeta Zuzorić“)

Kroz elemente zvuka, muzike, pokreta, slikanja, grupne aktivnosti Otvorena radionica je postala kreativni odgovor učesnika projekta, svojevrsna rezonanca festivala ali je ponudila i novi umetnički sadržaj.

Integralni deo performensa je bilo i emitovanje audio zapisa kao hronike procesa iskustava kod učesnika BEMUSa 2003. i značaja kontinuiteta koji je ostvaren zahvaljujući konceptu BEMUSa 2004. godine koji je  u svoj program ponovo uključio DEČJU RADIONICU.

Publika je tokom performansa biti aktivno uključena u Otvorenu radionicu i mogla je da „čuje“ ili bar „oslušne“ muziku izvodjenu tokom dve nedelje festivala. Tako je nastala  „publika drugog nivoa“, kroz primanje i odgonetanje koje je dobijala u  refleksijama dece,“publike prvog nivoa“. Na taj način je DEČJA RADIONICA BEMUS-a kao metod ponudila neobičan način doživljaja muzičkog dela koji može, ovako preneseno i  drugačije uvremenjeno, imati neobičan tok i mnogostruka značenja.

To je bila i mogućnost približavanja magijskom značenju muzike, koje se u ponekad jedva prepoznatljivim oblicima prenosi kroz vreme – kao deo našeg kolektivno nesvesnog.

Autor projekta
Biljana Slavković

Ko-autor
Ljubica Perović

Saradnik na projektu
Predrag Milanović