Projekat u saradnji

Distribucija humanitarne pomoći deci smeštenoj u Dom J. J. Zmaj i ustanovu socijane zaštite u Zvečanskoj ulici u Beogradu

(u saradnji sa I.A.N. -om i Save the Children UK)

 

Gde
Dom Jovan Jovanović Zmaj, Beograd,
Ustanova socjalne zaštite u Zvečanskoj ulici u Beogradu,
Izbeglicki centar Olga Dedijer, Beograd

Kada
Tokom 2000. i 2001. godine u saradnji sa:
International Aid Network Beograd, Save the Children UK i privatnim donatorima.

Cilj
Poboljšanje teških životnih uslova koji su u ovom periodu bili prisutni u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji (donacija u vidu odeće, školskog pribora, posteljine i drugog).