Projekat u saradnji

Radionice psihosocijalne podrške namenjene marginalizovanim grupama dece i mladih

(u saradnji sa NANSEN centrom)

 

Gde
Dom Jovan Jovanovic Zmaj, Beograd

Kada
Jun 2002.

Ciljevi

  • psihosocijalna podrška
  • pomoć u prilagođavanju kod novoprispele dece
  • rad na grupnim interakcijama u grupi adolescenata.

 

Aktivnosti

Ciljane psihološke radionice za mlađi školski uzrast i adolescente.

 

Rezultati

Ovaj kratkoročni program imao je za cilj pružanje ciljane pomoći vezane za aktuelne probleme u  postizanju uspeha na kraju školske godine koji su redovno prisutni u uslovima domskog smeštaja dece i mladih. Pored toga je u ovom periodu bio pojačan priliv novih štićenika pa je Susret ovakvim kratkoročnim i intenzivnim radom išao u Susret aktuelnim potrebama svojih korisnika. Zahvaljujući kontinuiranoj saradnji sa domom Jovan Jovanović Zmaj, i izgrađenim relacijama sa decom i mladima smeštenim u ovu ustanovu Susret je bio u mogućnosti da u nekoliko navrata izvede  ciljane intervencije u pogledu zadovoljenja potreba u određenim kriznim periodima godine. Ovakva fleksibilnost organizacije zasnovana na poznavanju prilika i problematike života u domu učinila je organizaciju dostupnijom za stvarne probleme svojih korisnika koji su van domašaja strateškog planiranja programa.

Kreativni materijal proizišao iz radionica iskorišćen je u toku leta, sa ciljem strukturisanja i kvalitetnog provodenja slobodnog vremena.

Takođe, saradnja sa NANSEN centrom je rezultirala mogućnošću da u procesu evaluacije razmenimo iskustva sa autorima i voditeljima sličnih programa u institucijama socijlane zaštite, a koje je podržao NANSEN centar.