Projekat u saradnji

Trening profesionalaca u oblasti Dance terapije

(u saradnji sa Dance terapeutkinjom iz Velike Britanije Allison Singer, uz podršku IAN Beograd)

 

Gde
International Aid Network, Beograd

Kada
Tokom 2001. i 2002. godine, ciklusi tematskih radionica.

Cilj
Upoznavanje sa metodama Dance terapije i Art terapije u rada sa decom i odraslima koji pripadaju vulnerabilnim grupama, pogotovo sa traumom izbeglištva. Prevladavanje sindroma sagorevanja među pripadnicima pomažućih profesija.

Rezultati
Ova saradnja se pokazala dragocenom na nivou razmene iskustva, kao i savladavanja novih tehnika u radu sa traumom. Takođe, radionice koje je Allison Singer vodila za clanove Susreta i
IAN -a bile su značajne u prevazilaženju sindroma sagorevanja koji se pojavljuje kod stručnjaka koji kontinuirano rade sa žrtvama različitih vrsta trauma i pružile su praktične metode i tehnike prevencije i savladavanja ovog sindroma.