Projekat

Dete i nastavnik u novoj školi

Trening profesionalaca koji rade sa decom za prepoznavanje i adekvatno zadovoljavanje dečijih razvojnih potreba kroz korišćenje interaktivnih metoda u vaspitno-obrazovnom procesu

Akreditovan od strane Ministarstva prosvete i sporta
Katalog akreditovanih programa Ministarstva prosvete za 2003./04.godinu, strana 159

Gde
Osnovne i srednje škole, predškolske ustanove u opštinama Gornji Milanovac, Novi Sad i Bogatić.
120 direktnih korisnika treninga (radnika u obrazovanju) i aproksimativno 1000 indirektnih korisnika treninga (učenika).

Kada
Tokom 2003, 2004 i 2006 godine.

Cilj
Obezbeđivanje uslova u okviru vaspitno-obrazovnih institucija za pravilan psihosocijalni razvoj i prevenciju razvojnih teškoća dece osposobljavanjem profesionalaca koji rade sa decom za prepoznavanje i adekvatno zadovoljavanje dečijih razvojnih potreba kroz korišćenje interaktivnih metoda u vaspitno-obrazovnom procesu.

Oblasti pokrivene treningom

 • Kognitivno-emocionalni razvoj deteta i karakteristike deteta na određenom uzrastu;
 • Uloga vaspitača i nastavnika u razvoju deteta, značaj poruka, stavova i očekivanja odraslih za razvoj deteta;
 • Poreklo i uticaj predrasuda i stereotipa vaspitača i nastavnika na razvoj deteta;
 • Primena elemenata dramske igre u učenju i unapređenju interakcija u grupi;
 • Kako prepoznati znake zlostavljanja i zanemarivanja dece;
 • Deca sa poteškoćama u psihosocijalnom funkcionisanju;
 • Sociometrija i socijometrijski izbori, pozicija deteta u grupi vršnjaka,
 •  Razvijanje konstruktivne komunikacije unutar grupe dece;
 • Osnovni principi radioničarskog pristupa, struktura radionice, tehnike;

Aktivnosti
Organizovanje radnih grupa i procena potreba neposrednih korisnika treninga u  4 ogledne opštine

Izvođenje treninga u vidu:

 • 6 troipočasovnih edukativnih radionica i 1 troipočasovna supervizijska radionica
 • samostalna izrada plana jedne radionice od strane učesnika
 • jednočasovna radionica namenjena sumiranju utisaka i evaluaciji programa
 • Ukupno 25 licenciranih sati treninga za jednu grupu učesnika.

Ciljna grupa
Ciljnu grupu projekta čine nastanici, vaspitači, psiholozi i pedagozi iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola sa teritorije Srbije.

 

Rezultati

Radne grupe za implementaciju projekta "Dete i nastavnik u novoj školi" organizovane su sa ciljem provere aktuelnih potreba prosvetnih radnika u procesu reforme obrazovanja, kao i potvrde osnovnih ciljeva i aktivnosti predloga treninga "Dete i nastavnik u novoj školi".

Stručni timovi Udruženja građana Susret su na osnovu zaključaka radnih grupa adaptirali aktivnosti treninga u svakoj konkretnoj situaciji i time omogućili adekvatne odgovore na specifične potrebe određene sredine i određene grupe nastavnika koji su u treningu.

Ukupno je u radnim grupama na teritoriji četiri opštine (Gornji Milanovac, Kraljevo, Inđija i Jagodina učestvovalo 125 prosvetnih radnika i vaspitača, iz ukupno 52 škole (osnovne i srednje) i dve predškolske ustanove. Radnim grupama su prisustvovali i predstavnici Ministarstva obrazovanja i sporta i lokalne samouprave - iz Odeljenja za društvenu delatnost.

Rezultati izvedenih treninga

Treneri su uspešno prepoznajući i prateći dinamiku grupe ostvarivali zavidan nivo kohezivnosti i saradnje među učesnicima koji je bio potreban za uspešno izvođenje radionica u okviru obuke "Dete i nastavnik u novoj školi". Istovremeno su seminari promovisali i potrebu za timskim radom i većim protokom informacija među nastavnicima u njihovom svakodnevnom radu.

Trening je uvećao znanja prosvetnih radnika u oblastima koje su od suštinske važnosti za realizaciju nastavno-obrazovnog procesa kojim bi se omogućilo uspešno učenje i istinski razvoj kognitivnih, emocionalnih i socijalnih aspekata ličnosti učenika

Smenjivanjem rada u paru, maloj grupi i velikoj grupi kao i upotrebom različitih oblika rada (igre upoznavanje, kohezije i saradnje, mini-predavanja, posteri, simulacije, role-play, dikusija, igre zatvaranja) ostvarena je dinamika treninga koja je omogućila da se veliki broj informacija i veština usvoji na najefikasniji način.  Svi učesnici uspešno su koncipirali po jednu radionicu za razred i nastavnu jedinicu po sopstvenom izboru. Suština kreiranja radionice nije se nalazila samo u vežbanju radioničarskog metoda već u sažimanju znanja i informacija ponuđenih tokom celokupnog seminara. U tom cilju treneri su pomagali nastavnicima da radionice pripreme na način koji će omogućiti svakom učeniku da aktivno učestvuje i savlada predviđeno gradivo. Radionice koje su učesnici kreirali za svoje razrede su pored kreativnih rešenja za savladavanje gradiva ponudile i neka rešenja za funkcionisanje pojedine dece u vršnjačkoj grupi - putem radionišarskih tehnika i upotrebe drame nastavnici su planirali načine na koje bi uključili izolovanu, odbačenu ili povučenu decu u vršnjačku grupu i osnažili njihovu socijalizaciju.

Nastavnici su iznošenjem niza svojih primera iz prakse obuku učinili mestom za pronalaženje kreativnih rešenja za unapredjenje vaspitno-obrazovnog procesa kao i pronalaženje izvesnih modela reagovanja i saradnje škole sa ostalim službama u lokalnoj zajednici a u cilju zaštite vulnerabilne dece.

Ovaj efekat seminara izrazito važan jer aktivira lokalno okruženje i njegove resurse u pravcu ostvarivanja dečijih razvojnih interesa i pravovremenog reagovanja u slučajevima kada su ti interesi ugroženi.

Od velike je važnosti što su autori i treneri obuke "Dete i nastavnik u novoj školi" sebe ponudili učesnicima obuke kao otvoren, dostupan i koristan "servis" kome je moguće obratiti se za savete, pomoć i podršku u rešavanju određenih problema iz prakse.