Projekat

Psihološka priprema kandidata za prijemne ispite na umetnickim akademijama

(u saradnji sa Domom omladine, Beograd)

 

Gde
U Domu omladine Beograda

Kada
14.- 15. Jul 2001. godine

Cilj
Pokretanje spontanosti i kreativnosti, rad na savlađivanju treme, smanjenju napetosoti i stresa u situaciji prijemnog ispita, razvijanje podrške na nivou grupe i jačanje samopouzdanja.

Aktivnosti
Ciklus od četiri psihodramske radionice i završna javna prezentacija “Performance” u Sali Doma omladine. Voditelji
Ivana Slavković i Irena Ristić.

Rezultati
Smanjen je stepen treme i anksioznosti vezan za situaciju prijemnog ispita, povećano je samopouzdanje i pripremeljenost za izrazito kompetitivan proces kao što je upis umetničkih akademija ali je istovremeno povećana sposobnost  za adekvatno prihvatanje situacije potencijalnog neuspeha u upisu željenih studija.