Udruženje građana Susret

 

Dobrodošli na naš Web sajt

 

Aktuelnosti

avgust 2010.

Letnja škola

SUSRET organizuje letnju školu "Značaj i primena psihoterapijskih metoda u modelu psihijatrije u zajednici - dobre prakse iz regiona".

Vreme održavanja je od 1. do 15. avgusta 2010.
Mesto održavanja: Beograd

Pravo na učešće imaju psihoterapeuti, studenti završnih godina edukacija za zvanje psihoterapeuta kao i stručnjaci pomažućih profesija sa iskustvom rada u oblasti psihijatrije.

Detaljnije informacije i prijave možete dobiti na telefon 063 385 209

jun 2010.

Srpska tradicionalna muzika – brendiranje muzičkog folklora

Udruženje građana SUSRET од 24.04.2010. pa do kraja juna 2010. godine organizuje program «Srpska tradicionalna muzika – brendiranje muzičkog folklora»  koji je namenjen mladima koji su učenici škola sa opština Savski venac, Satri grad i Zvezdara.

decembar 2008. SUSRET VAS POZIVA NA OKRUGLI STO

Značaj i uloga škole u prevenciji nasilja u porodici;
Izazovi u saradnji škola i drugih institucija

Organizacija: SUSRET Udruženje građana

Projekat Porodica moje sigurno mesto, vršnjačka edukacija i kampanja za zaštitu dece i mladih od nasilja u porodici

Podrška: Opština Savski venac
Mesto: Centar za kulturu Stari grad, Kapetan Mišina 6a, Beograd
Vreme: 12.12.2008. sa početkom u 18 sati.

avgust 2008.

Promena adrese prostora za grupni rad

SUSRET od avgusta 2008. ima prostor za grupni rad na adresi Majke Jevrosime 28/5 na prvom sprat.

Prostor se nalazi  pored Muzeja automobila preko puta MUP Stari Grad.

januar 2008.

PORODICA – MOJE SIGURNO MESTO

Vršnjačka edukacija i kampanja za zaštitu dece i mladih od nasilja u porodici.

Podržala SO Savski venac kroz javni konkurs za nevladine organizacije u 2007. godini.

Projekat realizovan u periodu novembar 2007. – januar 2008. godine.

Autor i realizacija: stručni tim SUSRET

Ivana Slavkovic, koordinatorka i trener

Jelena Radosavljev Kirćanski, trener

Biljana Slavkovič, trener

septembar 2007. Treneri SUSRETa  - CSAI konsultanti 07/08

Treneri SUSRETa  su u procesu selekcije izabrani za članove trenerskog tima u svojstvu CSAI konsultanata 07./ 08.

Selekcija je izvršena od strane Civil Society Advocacy Initiative (CSAI) Institute for Sustainable Communities. Formiran je tim Advocacy Resource Persons (ARP) koj pored SUSRET trenera čine i ostali najbolje ocenjeni treneri iz deset nevladinih organizacija.

septembar 2007.

Seminar: „Usavršavanje stručnjaka u oblasti psihoterapije i psihosocijalne podrške u tranzicionim zemljama“ održaće se u organizaciji SUSRET-a u periodu od 30. avgusta do 05. septembra 2007. godine u Beogradu. Seminar će predstavljati priliku da se  razmene iskustva zemalja u regionu u oblasti usavršavanja stručnjaka u psihoterapiji i psihosocijalnoj podršci.

Seminar će okupiti psihoterapeute, psihologe i defektologe  iz BIH (RS), Makedonije, Albanije i Crne Gore.

jun 2007.

Saradnja sa KNAUF INSULATION

Istraživanje  trening potreba zaposlenih u oblasti komunikacije; dizajn Trening programa za 2007/2008. godinu.

11. – 12. maj 2007.

Trening za psihologe i profesore:  Elementi psihodrame - Primena  osnovnih psihodramskih tehnika u radu sa učenicima muzičkih  i baletskih škola škola.

Obuku kreira i izvodi Stručni tim organizacija SUSRET i Instituta za psihodramu.

aprilmaj 2007.

Trening za stručne saradnice  u Savetovalištu  za žrtve nasilja u porodici (Sigurna kuća), Donator IWC

Trening je organizovan za stručne saradnice angažovane  u programu psihosocijalne podrške deci I mladima – žrtvama nasilja u porodici, u toku njihovog biravka u Sigurnoj kući. Sprovedenmo je osam tročasovnih radionica u toku aprila i maja 2007.godine.

Planiran je nastavak saradnje i kontinuirana supervizije rada stručnih saradnica i u 2007/2008. godini.

januar 2007.

Ispitivanje potreba i dizajn Psihološkog treninga za Omladinsku školu OFK Beograd

januardecembar 2007.

Saradnja sa opštinom Savki Venac - SUSRET  je i ove godine podržan od opštine Savski Venac kao budžetski korisnik.

01. 10. 2006. do 25. 11. 2006.

„RADIONICA KREATIVNOG ODRASTANJA”

"OSEĆAM SEBE I DRUGE... ZVUK, POKRET, SCENA, SLIKA“

Program kreirao i sprovodio tim „Udruženja građana SUSRET“  u saradnji sa „Ustanovom kulture Vuk Karadžić“. Projekat je podržao Grad Beograd, Sekretarijat za finansije.

u toku Saradnja sa DIKEM chemical i FIMA

Treninzi u oblastima upravljanja ljudskim resursima u poslovnim sistemima

15. - 16. april 2006

Trening „DETE I NASTAVNIK U NOVOJ ŠKOLI“
edukacija nastavnika

O.Š ."Cvetin Brkić" u Glušcima, opština Bogatić

"Bavili smo se realnim problemima u školi, koristiću znanje u radu sa decom a i u životu, nastavite tako!" - izjava učesnika

10. - 11. mart 2006.

Trening „DETE I NASTAVNIK U NOVOJ ŠKOLI“ edukacija nastavnika

O.Š. "Nikola Tesla"  u Novom Sadu,

avgust 2005 Projekat: Psihosocijalna podrška dece i mladih žrtava nasilja u porodici