Projekat

Ponovo zajedno

(podržan od od Balkan Community Initiative Fund)

 

Gde
U Domu za decu bez roditeljskog staranja Jovan Jovanovic Zmaj u Beogradu.

Kada
Izvođen u periodu od septembra do januara 2002. godine.

Ciljevi

  • podrška u osamostaljivanju adolescenatima bez roditeljskog staranja, sticanje životnih veština
  • pomoć u zapošljavanju i sprečavanje siromaštva nakon napuštanja ustanove
  • produbljivanje znanja i veština stečenih na zanatskim radionicama u okviru prethodnog projekta Zlatne ruke
  • razvijanje pozitivne slike o sebi i svojim sposobnostima

Pored toga, aukcijom radova održanom u saradnji sa Rex-om dana 6.12.2002. obezbeđena je novčana zarada učesnicima radionica.

Takodje je ostvarena i psihološka dobit od dugoročnijeg kontakta sa voditeljima radionica, što inače predstavlja jednu od osnovnih nezadovoljenih potreba dece i mladih bez roditeljskog staranja – kontinuitet u odnosu sa odraslima.

Aktivnosti

  • Zanatsko kreativne radionice naprednog stepena - frizerska i krojačka -dizajn za adolescente

  • Završna prezentacija i aukcija dečjih radova

Rezultati

Projekat je doprineo povećanju motivacije adolescenata smeštenih u domu za učenje i rad i razvio životne veštine neophodne za njihovo osamostaljivanje i zapošljavanje po izlasku iz ustanove socijalne zaštite. Obzirom da nizak obrazovni nivo kao i sniženo samopoštovanje kod mladih koji su odrastali van porodičnog okruženja predstavljaju glavnu prepreku u njihovom zapošljavanju i osamostaljivanju, projekat »Ponovo zajedno« težio je da ponudi konkretna znanja i veštine sa jedne strane i psihološku podršku sa druge. Kao rezultat projektnih aktivnosti korisnici projekta postali su pripremljeniji za nove uloge po napuštanju doma a ostvarena je i mogućnost za sticanje prakse i njihovo evenutalno zapošljavanje u zanatskim radnjama. Ostvarivanjem zarade kroz aukciju radova održanu u kulturnom centru Rex kod mladih bez roditeljskog staranja povećana je motivacija za sticanje sredstava na društveno prihvatljiv način, čime je projekat delovao preventivno u pogledu antisocijalnog ponašanja mladih.

Istovremeno je kroz medijsku kampanju (nastupi na medijima, distribucija postera i lifleta) i javni događaj (otvorena radionica-aukcija radova) izvršen uticaj na javnost sa ciljem smanjenja stigmatizacije mladih lišenih roditeljskog staranja i podsticanja afirmativne akcije za njihovo zapošljavanje i podršku osamostaljivanja.

 

Iz pisma zahvalnosti volonterima i medijima:

“Zadovoljstvo nam je obavestiti Vas da je aukcija kreativnih radova mladih bez roditeljskog staranja koje je organizovalo Udruženje gradjana Susret i Balkan Community Initiative Fund u Rex -u dana 6.12. u potpunosti uspela.

Pored velikog odziva prijatelja ove inicijative, vesele i podržavajuće atmosfere i pomoći volontera - pojedinaca i organizacija, svakako veoma značajnu podršku dobili smo kroz podršku medija. Zahvaljujući zajedničkoj energiji svih, skupljena su sredstva koja će učesnicima radionica biti dodeljena kao njihova prva zarada.

Zato koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na medijskoj podršci, bez koje ova manifestacija svakako ne bi bila tako uspešna.

Uz želju da sarađujemo i u sledećim akcijama koje Susret bude organizovao u korist ugroženih društvenih grupa, srdačno Vas pozdravljamo”